Nieuws
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Conferentieochtend 31 januari

Voor leden van de OR, USR en voorzitters van OdC’s en FSR-en wordt op 31 januari van 8.45 - ca. 13.00 uur, samen met het College van Bestuur een GV-conferentieochtend georganiseerd.

De conferentieochtend bestaat uit een kort formeel deel, het artikel 24-overleg, gevolgd door een aantal workshops. De thema’s voor de workshops zijn: onderwijsvernieuwing, diversiteit en het begrotingstraject.

 

Werkdruk op de VU

Op 16 november 2017 organiseerde de Ondernemingsraad een fORum over werkdruk aan de VU ter gelegenheid van de Week van de Werkstress (13-16 november).

Vier sprekers lichtten hun standpunten toe over de werkdruk aan de universiteit: Jaap Winter (College van Bestuur), Meindert Flikkema (Associate Professor, School of Business and Economics), Kitty Jong (Vakbond, FNV) en Paul van Soest (Afdelingshoofd Arbo en Milieu). Na deze toelichting vond een discussie plaats tussen de sprekers onderling en met de zaal.

Nieuwe ARBO wet

Er is een nieuwe arbowet van kracht.

Meer informatie treft u hier.

Samenstelling Ondernemingsraad

De huidige Ondernemingsraad van de VU is op 5 april 2017 geïnstalleerd (voor een periode van twee jaar) en heeft 21 leden. De raad bestaat uit de fracties van FNV Overheid, ProVU en CNV Connectief.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Henk Olijhoek (voorzitter), Dick de Gilder en Razi Quadir.

Voor de volledige samenstelling van de OR, klik hier.

 

OR draagt democratiseringsrapport over aan OR

De OR 2014-2017 heeft het democratiseringsrapport overgedragen aan de nieuwe OR die op 5 april wordt geinstalleerd. In een brief verzoekt de raad de nieuwe OR verder te gaan met het democratiseringsproces en samen met de USR te komen tot een ongevraagd advies over de wijze waarop de VU (democratischer) bestuurd zou moeten worden. Lees de brief hier.

De uitslagen van de OR- en de ODC-verkiezingen zijn definitief

De uitslagen van de OR-verkiezingen en de verkiezingen van de ODC IT en ODC Bibliotheek zijn bekend. De termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kon worden (van 13 - 20 maart) is verstreken. Daarmee is de uitslag definitief. Lees de volledige uitslagen hier.

Jaarverslag van de OR 2016

Klik hier voor het digitale exemplaar.