Nieuws
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Jaarverslag van de OR 2017 is uit

Klik hier voor het jongste jaarverslag

Werkdruk op de VU

Op 16 november 2017 organiseerde de Ondernemingsraad een fORum over werkdruk aan de VU ter gelegenheid van de Week van de Werkstress (13-16 november).

Vier sprekers lichtten hun standpunten toe over de werkdruk aan de universiteit: Jaap Winter (College van Bestuur), Meindert Flikkema (Associate Professor, School of Business and Economics), Kitty Jong (Vakbond, FNV) en Paul van Soest (Afdelingshoofd Arbo en Milieu). Na deze toelichting vond een discussie plaats tussen de sprekers onderling en met de zaal.

Nieuwe ARBO wet

Er is een nieuwe arbowet van kracht.

Meer informatie treft u hier.

Samenstelling Ondernemingsraad

De huidige Ondernemingsraad van de VU is op 5 april 2017 geïnstalleerd (voor een periode van twee jaar) en heeft 21 leden. De raad bestaat uit de fracties van FNV Overheid, ProVU en CNV Connectief.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Henk Olijhoek (voorzitter), Dick de Gilder en Razi Quadir.

Voor de volledige samenstelling van de OR, klik hier.

 

OR 2017 – 2019 gaat verder met aanbevelingen democratiseringsrapport

De OR 2014 – 2017 heeft het democratiseringsrapport overgedragen aan de nieuwe OR die op 5 april 2017 werd geïnstalleerd. In een brief verzoekt de raad de nieuwe OR verder te gaan met het democratiseringsproces en samen met de USR te komen tot een ongevraagd advies over de wijze waarop de VU (democratischer) bestuurd zou moeten worden.

De uitslagen van de OR- en de OdC-verkiezingen 2017 zijn definitief

De uitslagen van de OR-verkiezingen en de verkiezingen van de OdC IT en OdC Bibliotheek zijn bekend. De termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kon worden (van 13 - 20 maart) is verstreken. Daarmee is de uitslag definitief. Zie de volledige uitslagen.

Jaarverslag van de OR 2016

Klik hier voor het digitale exemplaar.